Still et spørsmål...
Søketips

Du kan bruke et enkelt ord, eller en gruppe av ord for emnet du ønsker å utføre i søket, eller du kan også stille spørsmål. Ofte stilte spørsmål søkesystem, som støttes av Natural Language Processing teknologi, har intensjon om å gi deg de mest aktuelle svar relatert til emnet du søker.

Vennligst, prøv å bruke forklarende uttrykk og stille så klare spørsmål som mulig når du utfører søket. For eksempel, “Hva er betalingsbetingelsene?“ eller “Kan vi kjøpe billetter ved avdrag?“

Hvis du mener at svaret du har funnet ikke er tilstrekkelig, kan du fylle ut rubrikken som kommer opp når du svarer på spørsmålet om “Er dette svaret nok for deg?“ som “Nei“, og du kan nå oss for å få mer detaljert svar. Kundebehandleren vil da svare så fort som mulig.

Velkommen!

Billettforsikring

Home

·         Hvordan kjøper jeg billettforsikring?

Hvis det er tilgjengelig for ditt arrangement, vil du bli tilbudt muligheten til å kjøpe billettforsikring når du bestiller billetter.

Det vil (foreløpig) ikke være mulighet til å kjøpe billettforsikring til forestillinger som ikke tilbyr E-billett (print billetten selv) som leveringsmåte når det er færre enn 5 dager til arrangementet finner sted. Da vil det bare være mulig å kjøpe billetter uten forsikring. 

Alle krav behandles kun på nett, det samme gjelder andre tjenester knyttet til denne forsikringen.

 

·         Jeg har en forespørsel om et krav (f.eks ”Jeg ønsker å fremme krav” eller "Jeg har sendt inn krav for en del dager siden, har dere fått det? "). Hvem bør jeg kontakte?

Hvis du har en gyldig billettforsikring kan du kan sende inn krav via nettet til: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=NO.  For alle andre spørsmål vennligst ta kontakt med Eventclaims@allianz-assistance.co.uk

 Alle angitte krav- og informasjonstjenester er bare tilgjengelig på nett.
 

·         Jeg har en forespørsel angående mitt forsikringskjøp (f.eks 'Kan jeg gjøre en endring av arrangementet / dato jeg er dekket for” eller ”Dekker min forsikring meg for xxxxx”?

Vennligst ta kontakt med Eventclaims@allianz-assistance.co.uk

 

·         Jeg har et spørsmål angående oppsigelse av min forsikring. Hvem bør jeg kontakte?

Hvis De ikke ønsker denne forsikringen, bes De vennligst ta kontakt med Ticketmaster Norge PB 645 Sentrum 0106 Norge, telefonnummer +47 22 82 81 97  eller ved sende inn et spørsmål til Ticketmaster-teamet via ”Kontakt oss” innen 14 dager fra polisudstedelse, og Deres polis vil bli annulleret og alle pengene refundert så lenge De ikke har startet reisen din, meldt et krav, eller planlegger å gjøre en krav.

 

·         Kan Ticketmasters kundeserviceteam håndtere mine krav?

Nei, vennligst besøk www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=NO

Var svaret til hjelp?
Tusen takk. Din tilbakemelding er viktig for oss.
Hvis du ikke er fornøyd med svarene, kan du fortsette å søke, eller kontakte oss.
Var svaret til hjelp?
Tusen takk. Din tilbakemelding er viktig for oss.
Hvis du ikke er fornøyd med svarene, kan du fortsette å søke, eller kontakte oss.

 

Billettforsikring

 

Viktiga kontakter

Krav: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=NO     

Policykanselleringer: via nettstedet på www.ticketmaster.no/help/inbenta/inbenta.html?language=no-no.html eller ring +47 81 533 133.

Kundesstøtte: Eventclaims@allianz-assistance.co.uk

 

Oversikt over dekningen

Følgende er bare en oppsummering av forsikringsdekningen. Du må lese resten av denne polisen for alle vilkårene og betingelsene.

 

Dekning oversikt (opp til)

Billettforsikring opp til NOK 7 940 per billett (forsikringen gjelder bare for billettene som forsikringen ble kjøpt for).

 

Viktig informasjon

Takk for at du valgte Allianz Global Assistance Billettforsikring som gir deg dekning i tilfelle du ikke kan delta på et spesifikt arrangement i enten Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Det er svært viktig at du leser hele denne polisen før du kjøper billetten, slik at du forstår nøyaktig hva som blir og ikke blir dekket og hva du skal gjøre hvis du må fremme et forsikringskrav. Hvis du må kontakte Allianz Global Assistance Billettforsikring for generelle spørsmål, kan du sende en e-post til Eventclaims@allianz-assistance.co.uk 

 

Du kan sende inn et krav ved å gå til nettstedet www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=NO

vår nettside vil du kunne fylle ut et skjema umiddelbart.  Alle angitte krav- og informasjonstjenester er bare tilgjengelig på net.

 

Forsikringsgiver

Allianz Global Assistance Billettforsikring blir utstedt av AWP P&C S.A. – Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe som har kontor på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland, og som er registrert hos den nederlandske myndigheten for finansmarkeder med nr. 12000535 og i det kommersielle registeret i Amsterdam med nr. 33094603.

Vilkårene for polisen

Polisen og bekreftelses-e-posten er en kontrakt mellom deg og oss. Vi vil betale for alle forsikringskrav som du fremmer og som

dekkes av denne polisen og som har funnet sted i løpet av forsikringsperioden. Med mindre fordelene og begrensningene er spesifikt uttrykt, skal du alltid legge ved billetten til arrangementet. Polisen dekker ikke alle mulige arrangementer og utgifter. Noen ord har en spesiell betydning, slik det fremkommer under overskriften ‘Definisjon av ord’. Disse ordene har blitt understreket med fet skrift gjennom hele forsikringspolisen.

 

Rett til Avbestilling

Hvis dekningen din ikke møter kravene dine, må du varsleTicketmaster Norge innen 14 dager etter at du har mottatt din bekreftelses-e-post for tilbakebetaling av forsikringspremien din. Du kan kontakte Ticketmaster Norge på telefonnummer +47 81 533 133, eller via nettstedet på www.ticketmaster.no/help/inbenta/inbenta.html?language=no-no.html

Vennligst legg merke til at avbestillingsrettighetene dine ikke lenger er gyldige etter den første 14-dagers perioden.

 

Databeskyttelse

Informasjon om polisen din kan sendes til Allianz Global Assistance Europe for overføring av dekningsansvar. Du må være oppmerksom på at sensitive opplysninger om helse og annen informasjon som du sender inn vil bli brukt av oss, våre representanter, forsikringsgiveren, andre forsikringsgivere og organer som regulerer bransjen og myndigheter for å behandle din forsikring, behandle krav og forebygge svindel. Dette kan innebære å overføre informasjon til andre land (hvorav noen kan ha begrensede eller ingen lover for databeskyttelse). Vi har gjort tiltak for å forsikre at informasjonen din blir sikkert oppbevart. Informasjonen din vil ikke deles med tredjeparter til markedsføringsformål. Du har rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger.

 

Definisjon av ord

Når følgende ord og uttrykk står i forsikringspolisen eller i bekreftelses-e-posten, så har de de betydningene som er oppgitt under. Disse ordene er markert med fet skrift.

 

Arrangement

Inkludert, men ikke begrenset til, en offisiell sportsbegivenhet, konsert, utstilling, skole/kulturell reise, kino, teater, fornøyelsespark eller militæroppvisning, eller et besøk til enhver turistattraksjon på et sted i enten Norge, Danmark, Finland eller Sverige hvor inngangsbilletter blir solgt på forhånd av Ticketmaster Norge.

 

 

Dekningsområde

Norge, Danmark, Finland eller Sverige.

 

Du, deg, deg selv, din, dine

Personen som står oppført på forsikringskvitteringen og som forsikringspremien er betalt for.

 

Familie

Nærmeste familie: Din partner, foreldre (svigerforeldre), barn (svigerdøtre/sønner), samt (foster- og ste-) foreldre og barn.

Fjernere slektninger: Dine brødre, svogere, svigerinner, foster- og/eller stebrødre og søstre, besteforeldre og barnebarn.

 

Forsikringsgiveren

AWP P&C S.A. – Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe.

 

Forsikringsperiode

Forsikringsdekningen begynner når du kjøper en forsikringspolise fra Allianz Global Assistance Billettforsikring. Forsikringen gjelder ikke lenger når arrangementet har begynt eller når et forsikringskrav har blitt fremsatt.

 

Hjem

Bostedet ditt i enten Norge, Danmark, Finland eller Sverige.

 

Innbygger

En person som har sin faste bopel  i enten Norge, Danmark, Finland eller Sverige og som ikke har tilbrakt mer enn seks måneder i utlandet i løpet av året før

polisen ble utstedt.

 

Lege

En autorisert lege som har de nødvendige godkjenningene i landet hvor han/hun praktiserer for tiden. Dette kan ikke være deg selv eller et familiemedlem.

 

 

Norge, Danmark, Finland eller Sverige

Selskapet forsikrer bare personer som, i den perioden polisen er gyldig, er registrert i enten et norsk, dansk, finsk eller svensk folkeregister som bosatt eller faktisk bor på bostedet i enten Norge, Danmark, Finland eller Sverige, slik det også framgår av forsikringsbeviset.

 

Vi, vår, oss

Allianz Global Assistance Europe.

 

Vilkår

Følgende vilkår gjelder for hele polisen din. Vennligst les vilkårene nøye, for vi kan bare utbetale forsikringskravet ditt hvis

du tilfredsstiller disse kravene:

1. Du har fast bosted i enten Norge, Danmark, Finland eller Sverige.

2. Du tar rimelige forholdsregler for å beskytte deg selv og din eiendom mot uhell, skader, tap og ødeleggelser og handler  som om du ikke er forsikret og

    minimerer alle potensielle forsikringskrav.

3. Du kjøper billetten din til arrangementet hos Ticketmaster Norge.

4. Du aksepterer at vi ikke vil utvide forsikringsperioden lenger enn til arrangementets dato, med mindre arrangementet har blitt utsatt og du fortsatt har tenkt å

    gå på den nye datoen. Denne forlengelsen gjelder bare hvis du ikke har fått tilbakebetalt kostnadene fra enten Ticketmaster Norge eller arrangementets

    organisator.

5. Du kontakter oss så snart som mulig med alle opplysninger om alt som kan føre til et krav og gir oss all informasjonen som vi ber om. Vennligst se avsnittet ‘Slik

    sender du inn et krav’ for mer informasjon.

6. Du aksepterer at ingen endringer til vilkårene og betingelsene i polisen gjelder, med mindre vi bekrefter dem skriftlig til deg.

 

Vi har rett til å gjøre følgende:

1. Annullere polisen hvis du ikke gir oss relevante opplysninger eller hvis du opplyser oss om noe som ikke stemmer og som påvirker vår avgjørelse om du kan få

    en forsikring eller ikke. Du vil få utbetalt hele forsikringsbeløpet og avhengig av forholdene kan vi anmelde forholdet til politiet.

2. Annullere polisen og ikke foreta noen utbetaling hvis du fremstiller et falskt krav. Vi kan i disse tilfellene anmelde saken til politiet.

3. Overta og håndtere, i ditt navn, ethvert krav som du fremstiller i henhold til denne polisen.

4. Anlegge sak i ditt navn (men betalt av oss) og be deg om å gi oss opplysninger og fylle ut alle skjemaene som vil hjelpe oss med å få tilbake alle utbetalinger som

    vi har foretatt i henhold til denne polisen.

5. Med din tillatelse, få informasjon fra sykejournalen din for å hjelpe oss eller våre representanter med å håndtere ethvert krav. Dette kan inkludere en

    forespørsel om at du går til legeundersøkelse eller at en obduksjon blir utført i tilfelle du avgår ved døden. Vi vil ikke gi noen personlig informasjon om deg til

    noen annen organisasjon uten ditt spesifikke samtykke.

6. Vi vil bare tilbakebetale din forsikringspremie hvis du bestemmer at polisen ikke møter dine behov og du har kontaktet Ticketmaster Norge innen

    14 dager fra datoen hvor du mottar polisen og bekreftelses-e-posten din. Vi får tilbake alle kostnadene som du hadde hvis du deltok på arrangementet eller hvis

    du sendte inn et erstatningskrav eller hadde tenkt å fremsette et erstatningskrav.

7. Vi vil ikke betale ut noe erstatningskrav på noe beløp som dekkes av en annen forsikring. Under disse omstendighetene vil vi bare betale vår andel av

    erstatningskravet.

8. Be deg om å betale oss tilbake ethvert beløp som vi har betalt til deg og som ikke er dekket av denne polisen.

 

Slik sender du inn et krav

Du sender inn et krav ved å gå til nettstedet www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=NO

vår nettside vil du kunne fylle ut skjema umiddelbart. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

Du kan velge å laste opp de nødvendige dokumentene for kravet direkte på kravsnettstedet.

• Utbetalinger knyttet til krav gjøres direkte til bankkontoen din.

• Krav behandles innen ti (10) virkedager fra innsendingsdato.

 

Du må fylle ut det elektroniske kravskjemaet nøyaktig og med sannferdige opplysninger, og inkludere alle obligatoriske opplysninger før du sender det inn. Det er viktig at du gir oss så mange opplysninger som mulig, slik at vi kan behandle kravet ditt så raskt som mulig. Under finner du en liste over dokumentene som vi trenger for å behandle saken din.

• En kopi av din opprinnelige ubrukt billet(s) til arrangementet.

• En kopi av Ticketmaster-kvitteringen din.

• Hvor det passer, reisebilletter som viser datoene og tidspunktene for reisen.

• Opplysninger om eventuelle andre forsikringer som du kan ha som kan dekke det samme tapet.

• Så mye bevismateriale som mulig for å støtte kravet ditt.

• For erstatningskrav som er forbundet med sykdom eller skade, trenger vi en legeattest som skal fylles ut av den behandlende legen. En sertifisert kopi av

   dødsattesten kreves i tilfelle av død. Utgifter til å få medisinske opplysninger er ikke dekket i vilkårene i denne polisen.

• Hvis kravet ditt kommer av helt andre omstendigheter, vennligst vedlegg bevis for disse omstendighetene.

• Hvis transporten som du bruker for å komme til stedet er forsinket og du går glipp av arrangementet, trenger vi en detaljert forklaring på omstendighetene som

   gjorde at du gikk glipp av arrangementet ditt sammen med bevis fra det offentlige transportselskapet eller redningsfirmaet som hjalp til med privatbilen som du

   kjørte i.

 

Klage

Vi vil gjøre alt for å gi deg en førsteklasses forsikring og service. Likevel kan det hende at du ikke synes at vi har gjort det. Denne forsikringen er underlagt norsk lovgivning. Spørsmål eller klager må først og fremst rettes til Allianz Global Assistance Billettforsikring på Eventclaims@allianz-assistance.co.uk

Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen av en klage kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, Norge.

 

Billettforsikring – del 1

Hvis du tror at du vil gå glipp av arrangementet ditt, må du fortelle oss det øyeblikkelig – se under overskriften ‘Slik sender du inn et krav’ for mer informasjon.

 

DU ER FORSIKRET MOT FØLGENDE

Vi vil betale deg eller dine personlige representanter opptil NOK 7 940 men ikke mer enn den pålydende verdien av billetten din til arrangementet som er betalt og som ikke kan overtas fra noen andre. Vi vil dekke denne utgiften hvis du ikke har mulighet til å delta på arrangementet fordi en av følgende uunngåelige omstendigheter skjer:

  •  Du dør, blir alvorlig skadd eller alvorlig syk,
  •  Et nært eller fjernt familiemedlem blir syk, skadd eller dør,
  •  Du må i politiforhør på grunn av innbrudd, eller en skade som er forårsaket av kraftig brann, storm, flom, eksplosjon, vandalisme, falne trær, eller et fly eller

 kjøretøy som har truffet hjemmet ditt,

  •  Du har blitt frarådet av lege å reise som følge av komplikasjoner ved graviditet,
  •  Det offentlige transportsystemet (inkludert planlagte fly) som du skal bruke til arrangementet ikke går til planlagt tid, eller
  •  Kjøretøyet som du kjører i blir utsatt for en ulykke eller bryter sammen eller er forsinket i trafikkork i over 3 timer når det ikke finnes noen alternativ rute.

 

DU ER IKKE FORSIKRET MOT FØLGENDE

Du bør lese alle vilkår og betingelser i polisen for mer informasjon om dekning og unntak.

 

Vennligst bruk også avsnittene for ‘Vilkår’ og ‘Slik sender du inn et krav’ som også gjelder.

 

Allianz Global Assistance Billettforsikring blir utstedt av AWP P&C S.A. – Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe som har kontor på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland, og som er registrert hos den nederlandske myndigheten for finansmarkeder med nr. 12000535 og i det kommersielle registeret i Amsterdam med nr. 33094603.

·  

Var svaret til hjelp?
Tusen takk. Din tilbakemelding er viktig for oss.
Hvis du ikke er fornøyd med svarene, kan du fortsette å søke, eller kontakte oss.
Powered by inbenta